Egy az ÉRTÉK

Egy az érték!

Az újszövetségi Szentírás tanúsága szerint Jézus Krisztus az emberré lett Isten, aki megszólítja az embereket, parancsokat és ígéreteket ad nekik. Két fő parancsa, az Isten szeretete és a felebarát szeretete szorosan összetartozik. Isten minden embert szeret, Jézus parancsa pedig az Isten szeretetén alapszik, és minden emberre kiterjed. Bármilyen néphez vagy nemzethez tartozót magában foglal, hiszen mindenki felebarátunk, aki életutunkat keresztezi és segítségre van szüksége.

A Biblia értékrendjében minden érték közül a legnagyobb a szeretet, ez formál közösséggé bennünket.

„Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.” (1Kor 13,2)

Hitéleti szolgálatunkkal, karitatív segítségnyújtással és egyéb szociális tevékenységünkkel is rászoruló embertársaink mellett állunk.